Αγοράστε πολυσυσκευασίες Αυθεντικών δοχείων Γραφίτη HP και εξοικονομήστε έως και 100€ τώρα1


Κερδίστε  διπλή επιστροφή χρημάτων αγοράζοντας μία δεύτερη συσκευασία Αυθεντικού γραφίτη HP:   

                                               

Αγοράστε 2 τριπλές συσκευασίες και κερδίστε επιστροφή 100€

Αγοράστε 1 διπλή και 1 τριπλή συσκευασία και κερδίστε επιστροφή 85€

Αγοράστε 2 διπλές συσκευασίες και κερδίστε επιστροφή 65€ Ακολουθώντας τα παρακάτω  βήματα -διαδικασία:

  1. Αγοράστε τη συσκευασία γραφίτη HP.
  2. Κόψτε τις ετικέτες ασφαλείας (ολογράμματα) της συσκευασίας του γραφίτη. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.
  3. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hp.gr/toner-cashback και συμπληρώστε τη φόρμα, μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς των δοχείων γραφίτη.
  4. Σαρώστε και ανεβάστε την απόδειξη αγοράς και τις ετικέτες ασφαλείας (ολογράμματα) στη σελίδα εγγραφής.
  5. Αναζητήστε το email επιβεβαίωσης από την HP
 

Σύμφωνα με τους υπόλοιπους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι πελάτες μπορούν να διεκδικήσουν το
ποσό της επιστροφής χρημάτων για τα επιλεγμένα προϊόντα HP που απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα (τα
Επιλεγμένα προϊόντα HP ) που αγοράστηκαν από 1/05/2018 έως τα μεσάνυχτα στις 31/10/2018. Οι πελάτες
μπορούν να ζητήσουν επιστροφή μετρητών για μέγιστο αριθμό 8 τεμαχίων από τα προϊόντα που πληρούν τις
προϋποθέσεις και αγοράστηκαν κατά την περίοδο της προωθητικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοποwww.hp.gr/toner-cashback.Όροι και προυποθέσεις

2)Οι πελάτες, για να επωφεληθούν από αυτήν την προσφορά, πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα
αίτησης (διατίθεται στη διεύθυνση "www.hp.gr/toner-cashback"), να επισυνάψουν την απόδειξη αγοράς με τη μορφή τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής είτε σαρωμένη είτε συνημμένη σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου και να στείλουν τις σφραγίδες ασφαλείας1 του γραφίτη που αγόρασαν. Η εντολή παραγγελίας ή το δελτίο αποστολής δεν γίνονται δεκτά. Στο τιμολόγιο πωλητή πρέπει να φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του πελάτη, οι κωδικοί προϊόντος HP του επιλεγμένου προϊόντος που αγοράστηκε, η τιμή και η ημερομηνία της αγοράς. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να αποστέλλουν τα πρωτότυπα τιμολόγια, καθώς αυτά δεν επιστρέφονται.Η HP πρέπει να λάβει τη φόρμα αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και όχι αργότερα από τα μεσάνυχτα της 30/11/2018.


1 Οι σφραγίδες ασφαλείας HP βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας. Αν οι σφραγίδες ασφαλείας δεν αφαιρεθούν από το
πακέτο και δεν γίνει σάρωση και αποστολή τους, η αίτησή σας θα ακυρωθεί. Για HP Color Tri-pack θα πρέπει να εισάγετε πάντα τον
αριθμό σφραγίδας ασφαλείας του ΚΙΤΡΙΝΟΥ γραφίτη


3. Η προσφορά ισχύει για τα Επιλεγμένα προϊόντα HP που αγοράστηκαν απευθείας από την HP ή από
εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της HP ή από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της HP. Η προσφορά ισχύει μόνο για
πελάτες που είναι τελικοί χρήστες (δηλ. Πελάτες που αγοράζουν προϊόντα για δική τους χρήση). Και όχι για
εταιρείες που προορίζουν τα προϊόντα προς μεταπώληση στον τελικό χρήστη. Οι αιτήσεις κατά τις οποίες τα
προϊόντα που αγοράστηκαν θα μεταπωληθούν ή θα ενοικιαστούν σε τρίτους είναι ακατάλληλες για τη συγκεκριμένη προσφορά.


4. Αφού ληφθούν η φόρμα αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα, η HP θα στείλει στον πελάτη επιβεβαίωση της
λήψης μέσω email από τη διεύθυνση "promotions@gps1.hp.com". Με το email θα επιβεβαιώνεται αν η αίτηση για την επιστροφή χρημάτων είναι επιτυχής.Η HP θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επιβεβαίωση
εντός επτά ημερολογιακών ημερών. Αποτελεί ευθύνη των πελατών να επικοινωνήσουν με την ομάδα προσφορών στη διεύθυνση "promotions@gps1.hp.com", σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση μέσω email εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.


5. Οι πελάτες που παρέχουν ελλιπή φόρμα αίτησης ή δεν αποστέλλουν πλήρεις σφραγίδες ασφαλείας θα
ειδοποιούνται μέσω email και θα τους προσφέρεται η ευκαιρία να παράσχουν τα απαιτούμενα στοιχεία εντός επτά
ημερολογιακών ημερών. Αν ο συμμετέχων εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τους όρους και τις
προϋποθέσεις, η αίτηση για την επιστροφή χρημάτων θα απορρίπτεται.Η HP δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση όσον αφορά στην απάντηση εκτός του χρονικού διαστήματος των επτά ημερών.


6. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στο όνομα του ιδιώτη ή της εταιρείας που έχει
δηλωθεί ως αγοραστής στην παρεχόμενη απόδειξη αγοράς και στα τραπεζικά στοιχεία που υποβάλλονται online
από τον πελάτη. Η πληρωμή δεν είναι δυνατό να καταβάλλεται σε ιδιώτες, εκτός αν το προϊόν έχει αγοραστεί για
προσωπική χρήση και ο πελάτης εμφανίζεται ως ο αγοραστής στην απόδειξη αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν
γίνεται έκδοση επιταγών.


7. Η HP επιδιώκει την επεξεργασία έγκυρων αιτήσεων για πληρωμή σε 45 ημερολογιακές ημέρες από την
αποστολή του email επιβεβαίωσης στον πελάτη ή όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετέπειτα. Η HP δεν φέρει ευθύνη,όταν η επεξεργασία των αιτήσεων δεν πραγματοποιείται σε αυτό το χρονικό διάστημα.

8.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πληρωμή της επιστροφής χρημάτων συνιστά φορολογητέο όφελος, κάθε φορολογική ευθύνη εναπόκειται στον παραλήπτη

9.Το ποσό της επιστροφής χρημάτων καταβάλλεται μόνο αφού η HP θεωρήσει ότι ο πελάτης έχει συμμορφωθεί πλήρως με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και με τις σχετικές οδηγίες.

10. Οι πελάτες, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αίτησης, επιβεβαιώνουν ότι αποδέχονται τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η επιστροφή του Επιλεγμένου προϊόντος HP στον πωλητή/μεταπωλητή μετά την υποβολή της αίτησης για την επιστροφή χρημάτων θα στερήσει από τον πελάτη το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.


11. Η προσφορά ισχύει μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο για ιδιώτες που είναι τελικοί χρήστες, καθώς και για εταιρικούς πελάτες. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός αυτής της προσφοράς με κάποια άλλη προωθητική προσφορά ή ειδική τιμή που προσφέρεται για τα επιλεγμένα προϊόντα.

12. Η συγκεκριμένη προσφορά δεν ισχύει για τους υπαλλήλους της HP, τους αντιπροσώπους, τους

χονδρεμπόρους, τους μεταπωλητές, το προσωπικό λιανικών πωλήσεων, τους προμηθευτές, τις συμμετέχουσες

επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης ή για οποιουσδήποτε συνδέονται με την προσφορά.


13. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο από τους πελάτες που είναι τελικοί χρήστες. Οι μεταπωλητές δεν

επιτρέπεται να υποβάλλουν αιτήσεις εκ μέρους των πελατών τους.


14. Για ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της αίτησής σας, στείλτε email στη διεύθυνση:

"promotions@gps1.hp.com"


15. Η επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείται σε πελάτες οι οποίοι:

a. δεν έχουν αγοράσει Επιλεγμένο προϊόν HP εντός της περιόδου προσφοράς ή/και

b. δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τη φόρμα αίτησης ή/και

c. δεν έχουν προσκομίσει απόδειξη αγοράς ή/και

d. δεν έχουν υποβάλει τις σφραγίδες ασφαλείας ή/και

e. δεν έχουν υποβάλει τη φόρμα αίτησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αγοράς ή/και

f. δεν κατάφεραν με οποιονδήποτε τρόπο να συμμορφωθούν με τους συγκεκριμένους όρους και

προϋποθέσεις, όπως αυτοί προσδιορίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της HP.

16. Η HP διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει ελλιπείς, τροποποιημένες ή δυσανάγνωστες αιτήσεις.

17. Η HP δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα τεχνικής φύσης, υλικού, λογισμικού, διακομιστή, ιστότοπου

άλλα σφάλματα ή ζημίες οποιουδήποτε είδους στο βαθμό κατά τον οποίο η ύπαρξή τους εμποδίζει τον πελάτη ή

δεν του επιτρέπει να συμμετέχει στην προσφορά.

18. Η HP διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου όλων των αιτήσεων για επιστροφές χρημάτων, προκειμένου να διασφαλίσει

ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της προσφοράς έχουν ικανοποιηθεί. Επίσης, μπορεί να ζητήσει πρόσθετες

πληροφορίες σχετικά με όλες τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα.

19. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για αυτήν την προσφορά καθίστανται ιδιοκτησία της HP και δεν

επιστρέφονται. Η υποβολή πλαστών, εσφαλμένων, παραπλανητικών ή ψευδών στοιχείων μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από αυτήν την προσφορά και μελλοντικές προσφορές της HP. Επιπλέον, μπορεί να

έχει ως αποτέλεσμα τη δίωξη του ατόμου που τα υποβάλλει.

20. Η HP μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά, όταν αυτό απαιτείται για νομικούς ή εμπορικούς λόγους οι

οποίοι προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

21. Οι αποφάσεις της HP όσον αφορά στο σύνολο των πτυχών της προσφοράς είναι οριστικές και δεσμευτικές.

22. Η HP διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ακύρωσης των όρων της παρούσας προσφοράς, ανά πάσα

στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.

Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Iso
Ψηφοφορία κοινότητας
Απο πού μας μάθατε ;